Centrum Neuron

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami

Jednym z najważniejszym elementów dziecięcej matematyki liczyMY z Lego® jest ścisła współpraca z rodzicami. W trakcie cotygodniowej współpracy rodzic po każdych zajęciach otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące:

  • celów zajęć,
  • wskazówek metodycznych związanych z wprowadzaniem, utrwalaniem i różnicowaniem wprowadzanych pojęć matematycznych,
  • propozycji ćwiczeń związanych z doskonaleniem liczenia,
  • propozycją ćwiczeń ogólnorozwojowych (słuchowych, wzrokowych, pamięci, kategoryzacji, sekwencji, itp.)
  • propozycji ćwiczeń i zapisów do Licznika.