Centrum Neuron

Przygotowanie do diagnozy

Przygotowanie do diagnozy

Ogólne zasady przygotowanie do diagnozy logopedycznej/pedagogicznej:

 1. Należy wytłumaczyć dziecku, do kogo i w jakim celu idziecie. Opowiedzieć mu, czego może się spodziewać ( będzie układało obrazki, rozmawiało, opowiadało, rysowało, rozwiązywało zagadki, oglądało ilustracje itp.). Należy postarać się, by dziecko było zaciekawione i nie czuło się zagrożone. Niepokój rodziców udziela się również dziecku.
 2. Przynieść książeczkę zdrowia dziecka.
 3. Zalecane jest posiadanie aktualnej opinii nauczyciela przedszkola, nauczyciela nauczania początkowego.
 4. Przynieść do wglądu posiadaną dokumentację oraz wyniki specjalistycznych badań:
  • laryngologicznych,
  • psychologicznych,
  • ortodontycznych,
  • neurologicznych (TK, MR),
  • psychiatrycznych,
  • badania słuchu (audiometria, audiometria tonalna, otoemisja, tympanometria)
  • opinia rehabilitanta/fizjoterapeuty,
  • wypisy ze szpitala,
  • orzeczenia i opinie (psychologiczno-pedagogiczne, o wczesnym wspomaganiu rozwoju itp.)
  • Jeden/dwa rysunki dziecka.
 5. Dwa dni oraz dzień przed badaniem należy z dzieckiem przeczytać dowolną bajkę i ją opowiedzieć. Następnie na badanie należy zabrać tę samą książkę, ponieważ zadaniem dziecka będzie opowiedzenie bajki.
 6. Podczas badania dziecko nie może być chore.
 7. Diagnosta może zapytać rodzica o:
  • przebieg ciąży, poród (leki, choroby),
  • rozwój mowy, (kiedy dziecko wypowiadało pierwsze słowa, jakie to były słowa itp.),
  • rozwój motoryczny dziecka, (kiedy dziecko siadało, raczkowało, czworakowało, chodziło itp.),
  • sposób karmienia (jak było karmione, do kiedy używało butelki, smoczka, itp.),
  • zabawy dziecka, (czym i jak lubi się bawić).
 8. Jeżeli dziecko korzysta z okularów, implantów, aparatu słuchowego należy je zabrać ze sobą.
 9. W przypadku badania logopedycznego dziecko nie powinno być karmione bezpośrednio przed badaniem (1 h przed). Wskazana jest higiena jamy ustnej.
 10. Lista pytań związanych z niepokojami bądź wątpliwościami rodzica związanymi z rozwojem dziecka.

Czas trwania diagnozy zależy od wieku dziecka i rodzaju zaburzeń.