Centrum Neuron

Przygotowanie do diagnozy

Przygotowanie do diagnozy

Ogólne zasady przygotowanie do diagnozy logopedycznej/pedagogicznej:

 1. Należy wytłumaczyć dziecku, do kogo i w jakim celu idziecie. Opowiedzieć mu, czego może się spodziewać ( będzie układało obrazki, rozmawiało, opowiadało, rysowało, rozwiązywało zagadki, oglądało ilustracje itp.). Należy postarać się, by dziecko było zaciekawione i nie czuło się zagrożone. Niepokój rodziców udziela się również dziecku.
 2. Przynieść książeczkę zdrowia dziecka.
 3. Przynieść do wglądu posiadaną dokumentację oraz wyniki specjalistycznych badań:
  • laryngologicznych,
  • psychologicznych,
  • ortodontycznych,
  • neurologicznych (TK, MR),
  • psychiatrycznych,
  • badania słuchu (audiometria, audiometria tonalna, otoemisja, tympanometria)
  • opinia rehabilitanta/fizjoterapeuty,
  • wypisy ze szpitala,
  • orzeczenia i opinie (psychologiczno-pedagogiczne, o wczesnym wspomaganiu rozwoju itp.)
  • Jeden/dwa rysunki dziecka.
 4. Dwa dni oraz dzień przed badaniem należy z dzieckiem przeczytać dowolną bajkę i ją opowiedzieć. Następnie na badanie należy zabrać tę samą książkę, ponieważ zadaniem dziecka będzie opowiedzenie bajki.
 5. Podczas badania dziecko nie może być chore.
 6. Logopeda zapyta rodzica o:
  • przebieg ciąży, poród (leki, choroby),
  • rozwój mowy, (kiedy dziecko wypowiadało pierwsze słowa, jakie to były słowa itp.),
  • rozwój motoryczny dziecka, (kiedy dziecko siadało, raczkowało, czworakowało, chodziło itp.),
  • sposób karmienia (jak było karmione, do kiedy używało butelki, smoczka, itp.),
  • zabawy dziecka, (czym i jak lubi się bawić).
 7. Jeżeli dziecko korzysta z okularów, implantów, aparatu słuchowego należy je zabrać ze sobą.
 8. Dziecko nie powinno być karmione bezpośrednio przed badaniem (1 h przed). Wskazana jest higiena jamy ustnej.
 9. Lista pytań związanych z niepokojami bądź wątpliwościami rodzica związanymi z rozwojem dziecka.

Czas trwania diagnozy zależy od wieku dziecka i rodzaju zaburzeń.