Centrum Neuron

Program zajęć

Zajęcia w Centrum Neuron są podzielone na grupy

Grupa początkująca:

  1. Samogłoski: A, U, I – prymarne, O, E, Y – sekundarne
  2. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze
  3. Wyrazy globalne bliskie otoczeniu dziecka
  4. Sylaby otwarte prymarne: PA, MA, BA, LA, FA, WA, TA, DA, SA, ZA, KA, GA, (+ paradygmaty)
  5. Samogłoska + sylaba otwarta prymarna: APA, AMA, ABA, ALA, AFA, AWA, ATA, ADA, ASA, AZA, AKA, AGA (+ paradygmaty)
  6. Sylaby zamknięte prymarne: AP, AM, AL, AF, AT, AS, AK.

Podany ramowy program zajęć jest orientacyjny i zależny od możliwości psychofizycznych dzieci oraz grupy wiekowej.