Centrum Neuron

System motywacji

System motywacji

W trakcie zajęć wczesnej nauki czytania metodą sylabową nauczyciele oraz rodzice aktywizują neurobiologiczny układ nagrody (zbiór struktur mózgowych związanych z motywacją i kontrolą zachowania), który stanowi fundament systemu motywacyjnego.

W trakcie zajęć nie stosujemy nagradzania słodyczami, jedzeniem czy zabawkami, natomiast motywację dzieci wspieramy specjalnie przygotowanym systemem. Dzięki nieregularnemu nagradzaniu dzieci, nie przyzwyczajają się do nagród, a największą nagrodą jest zabawa.

Elementami systemu motywacyjnego są m.in.:

Dyplom

który dzieci otrzymują na zakończenie zajęć i jest on zwieńczeniem 30 godzin zajęć. Do dyplomu dołączona jest opisowa ocena postępów dziecka, która jest cenną informacją dla rodziców oraz nauczycieli.

Karta postępów

to mapa zajęć wczesnej nauki czytania. W każdej grupie wiekowej tempo przyrostu nowych umiejętności jest zróżnicowane, natomiast dzięki kracie postępów rodzic orientuje się na jakim etapie nauki czytania znajduje się jego dziecko. Na karcie postępów dzieci przyklejają naklejki po opanowaniu poszczególnych umiejętności.