Centrum Neuron

O autorze

Radosław Szymański – Ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki, Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konsultant metodyczny podręczników oraz programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Socjoterapeuta oraz realizator programów psychoedukacyjnych tj. „Spójrz inaczej„, „Szkoła dla rodziców i wychowawców” .Specjalista terapii neurobiologicznej – systemowej terapii funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Właściciel Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka NEURON.

Współautor innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej dla I etapu edukacyjnego oraz obudowy dydaktycznej „Trampolina do sukcesu”.

Autor pierwszego w Polsce woralu internetowego poświęconego nauczaniu w klasach I-III www.edukacjawczesnoszkolna.edu.pl