Centrum Neuron

Wystąpienia konferencyjne

– III Interdyscyplinarna Konferencja Studencko – Doktorancka Pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, referat: „Założenia metodologiczne badań własnych – sprawność grafomotoryczna dzieci”.

Organizator: Uniwersytet Śląski

Miejsce: Katowice

Data: maj 2019

– II Konferencja naukowa Dziecko we współczesnej szkole i w przedszkolu; referat: Diagnoza sposobów stymulowania sprawności grafomotorycznej przez nauczycieli  u dzieci w wieku przedszkolnym.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3

Miejsce: Rydułtowy

Data: listopad 2018

– Konferencja Ośrodka Rozwoju Edukacji Innowacje w Edukacji Wczesnoszkolnej; referat: „Cztery innowacje w Zespole Szkół Sportowych”.

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Miejsce: Warszawa

Data: maj 2018

– Konferencja naukowa Vulcan Kompetencji, referat i moderowanie: Nowe kompetencje kluczowe oczami nauczycieli.

Organizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta

Miejsce: Siemianowice Śląskie

Data: marzec 2018

– V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce – Wczesna nauka czytania, gesty artykulacyjne oraz ćwiczenia  wspomagające przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania.

Organizator: Uniwersytet Śląski

Miejsce: Katowice

Data: wrzesień 2017

– II Interdyscyplinarna Konferencja Studencko – Doktorancka Pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, referat: „Sprawność grafomotoryczna  i ryzyko dysgrafii u dzieci”.

Organizator: Uniwersytet Śląski

Miejsce: Katowice

Data: maj 2017

– XIII Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe; referat: Założenia metodologiczne badań własnych – sprawność grafomotoryczna dzieci.

Organizator: Uniwersytet Śląski

Miejsce: Katowice

Data: listopad 2017

– Konferencja naukowa Dziecko we współczesnej szkole i w przedszkolu; referat: Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3

Miejsce: Rydułtowy

Data: listopad 2017

– Refleksyjne wychowanie – Analiza oczekiwań współczesnego rodzica jako element budowania relacji rodzic-uczeń-nauczyciel-szkoła z perspektywy pragmatyzmu.

Organizator: Uniwersytet Śląski

Miejsce: Katowice

Data: październik 2017

– Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości – Stymulacja rozwoju małego dziecka w obliczu nieprzychylnej rzeczywistości – wybrane elementy terapii neurobiologicznej

Organizator: Uniwersytet Śląski

Miejsce: Katowice

Data: maj 2017

– V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce – Wczesna nauka czytania, gesty artykulacyjne oraz ćwiczenia  wspomagające przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania.

Organizator: Uniwersytet Śląski

Miejsce: Katowice

Data: wrzesień 2017

– Wdrażanie podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM Katowice”.

Organizator: WOM Katowice

Miejsce: Katowice

Data: maj 2017

– Przygoda z książką w edukacji wczesnoszkolnej – Rozwijanie kompetencji językowych, kulturowych, społecznych z wykorzystaniem książek – w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Miejsce: Warszawa

Data: maj 2018

– Zmiany organizacyjno-programowe wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej w roku 2017/2018 – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM Katowice”.

Organizator: WOM Katowice

Miejsce: Katowice

Data: luty 2017

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 2017 – od A do Z – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM Katowice”.

Organizator: WOM Katowice

Miejsce: Katowice

Data: luty 2017

  Forum Dyrektorów – Zmiany organizacyjno-programowe wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej w roku 2017/2018 – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM Katowice”.

Organizator: WOM Katowice

Miejsce: Katowice

Data: luty 2017

  Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do czytania i pisania – model rozwojowy – od A do Z – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM Katowice”.

Organizator: WOM Katowice

Miejsce: Katowice

Data: styczeń 2017