Centrum Neuron

Pomoce dydaktyczne dla zajęć matematyka z Lego

Pomoce dydaktyczne dla zajęć matematyka z LEGO

W trakcie zajęć dziecięcej matematyki LiczyMY z LEGO® wykorzystujemy autorskie pomoce dydaktyczne. Zostały one zaprojektowane zgodnie z metodyką edukacji matematycznej oraz zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych i wieku dzieci.

Pomoce dydaktyczne dzieci otrzymują bezpłatnie, bez żądnych dodatkowych, ukrytych kosztów.

Karty pracy

To pomoce, które oprócz doskonalenia pojęć matematycznych ćwiczą umiejętności grafomotoryczne, linearne przetwarzanie informacji, analizę i syntezę wzrokową, pamięć wzrokową, itp. Na kartach pracy dzieci kreślą, zaznaczają, wylepiają, przyklejają, wycinają. Zadania na kartach pracy dostosowane są zawsze do wieku i poziomu dzieci. Karty są proste i estetyczne.

Liczby kontraktowe

Wspierają edukację matematyczną. Do liczb i znaków matematycznych przygotowany został szereg ćwiczeń, które oprócz kompetencji matematycznych ćwiczą również pamięć, analizę i syntezę wzorkową, porządkowanie, klasyfikowanie, rytmu.

Pomoce do mierzenia

Te akcesoria pomagają w trakcie zajęć doskonalić są kompetencje matematyczne związane z pojęciem stałości (masy, objętości, ciężaru, długości).

Szpatułki i klamerki

Te drewniane pomoce służą do wprowadzania i utrwalania pojęć związanych z porównywaniem liczb naturalnych.

Pomoce do mierzenia

to pomoc, którą dzieci wykorzystują podczas wprowadzania symetrii pionowej, poziomej i ukośnej.  Lupa wykorzystywana jest podczas ćwiczeń funkcji wzorkowych m.in. analizy i syntezy wzorkowej na materiale atematycznym.

Klocki sześcienne i klocki Lego Education® Smart

to bazowe pomoce w trakcie zajęć dziecięcej matematyki z Lego. Klocki sześcienne wykorzystywane są do doskonalenia m.in. orientacji przestrzennej, spostrzegania wzorkowego oraz widzenia przestrzennego. Klocki sześcienne wykorzystywane są również jako liczmany. Klocki Lego Education ® Smart wykorzystywane są do kształcenia pojęć matematycznych. Na klockach realizowane są ćwiczenia z metody „6 klocków”.