Centrum Neuron

Katalog nowości, zapowiedzi

Sylabowe tablice demonstracyjne

Autorki: Beata Szymańska, Radosław Szymański
Cena: 49,00 zł
Dostępność: W magazynie
Wysyłka: 10 dni
Kod produktu: 0001
ISBN: 978-83-955850-0-5
Format: A4
Liczba strona: 39
„Pi” jak Pipi, „MA” jak mama oraz „BA” jak BABA – sylaby dużo łatwiej zapamiętać prawopółkulowo, gdy widzimy je w połączeniu z obrazem, a następnie ćwiczymy lewopółkulowo. Sylabowe tablice demonstracyjne dobrze sprawdzają się przy wprowadzaniu nowych sylab, rozpoznawaniu i utrwalaniu graficznych różnic w ich wyglądzie oraz podczas nauki pisania.

Publikacja to pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzi teczka zawierająca trzydzieści dziewięć kart w formacie A4 – przedstawiono na nich sylaby. Kolejność ich wprowadzania jest zgodna z rozwojem mowy dziecka.

Na każdej tablicy znajduje się wyraz podstawowy zapisany dużymi drukowanymi literami, krojem czcionki bez szeryfów, co uławia percepcję wzrokową dzieciom z grupy ryzyka dysleksji. Wyrazy podstawowe zbudowane zostały z sylab otwartych – są czyste i proste fonetycznie (piszemy je tak, jak je słyszymy), bez zbitek spółgłoskowych i niepotrzebnych zmiękczeń. Natomiast wyrazy wprowadzające spółgłoskę miękką, zmiękczoną przez znak diakrytyczny, składają się głównie z sylaby zamkniętej. Następnie te same wyrazy zapisano pismem elementarzowym na wzorcowej, monochromatycznej, powiększonej liniaturze. W piśmie elementarzowym wykorzystano zamknięte wersje liter P i B, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pracy z dziećmi z ryzykiem dysleksji. Łukami (falbankami) zaznaczono sylaby, natomiast dwuznaki, trójznaki – podkreślono. Wszystko wyrównane zostało do lewej strony, aby nie tworzyć sztucznych odstępów pomiędzy sylabami.
Aby stopniowo przejść od stymulacji prawopółkulowej do lewopółkulowej, obok wyrazów podstawowych znajduje się prosta monochromatyczna ilustracja, która jedynie uzupełnia grafikę tablicy, lecz jej nie dominuje. Pod ilustracją i wyrazem podstawowym zamieszczono cały zbiór sylab w paradygmacie, czyli sylab mających ten sam układ spółgłoski i samogłosek. Ta niezwykle czytelna kompozycja graficzna gwarantuje przyjemną naukę.