Centrum Neuron

Podstawy naukowe

 • Bibliografia:

  Cieszyńska, J. (2012) Kocham szkołę!: przewodnik dla rodziców, Wydawnictwo WIR, Kraków

  Cieszyńska, J. (2006) Kocham uczyć czytać: poradnik dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków,

  Cieszyńska, J. (2013) Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci: z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, Kraków

  Cieszyńska, J. (2012) Metody wywoływania głosek, Omega Stage Systems Jędrzej Cieszyński, Kraków

  Cieszyńska, J. (2005) Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków

  Cieszyńska, J. (2010) Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej: metoda krakowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

  Cieszyńska, J. (2011) Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych: metoda krakowska, Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, Kraków

  Cieszyńska, J. (2007) Wczesna interwencja terapeutyczna: stymulacja rozwoju dziecka: od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków

 • Artykuły:

  Cieszyńska, J. (2011) Czy dzieci mogą sprostać wyzwaniom współczesnej szkoły?, W: Studia Pedagogiczne (Kielce). 2083-179X. T. 20, s. 51-60, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków, Kraków

  Cieszyńska, J. (2009) Dysleksja jako problem linearnych przekształceń, W: Polonistyka. [R.] 63[62], nr 8 ,s. 18-22

  Cieszyńska, J. (2015) Metody badania systemu językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych, W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, s. 65-73, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków

  Cieszyńska, J. (2008) Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu wczesnodziecięcego, W: Logopedia. 0459-6935. T. 37 (2008), s. 99-105

  Cieszyńska, J. (2009) Symultaniczno-sekwencyjna wczesna nauka czytania – skuteczna metoda stymulacji dzieci zagrożonych dysleksją, W: Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. 1730-6795. T. 18 (2009), s. 265-278

  Cieszyńska, J. (2012) Zaburzenia linearności – podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu, W: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.) Gdańsk, 2