Centrum Neuron

Badania naukowe

Szanowni Państwo Nauczycielki i Nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego!

W związku z prowadzonymi przeze mnie badaniami dotyczącymi sprawności grafomotorycznej dzieci, zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącego opinii nauczycieli w zakresie doboru narzędzi pisarskich. Ankieta ma charakter anonimowy. Zebrane dane zostaną wykorzystane jako element badań pilotażowych niezbędnych do sformułowania problemów badawczych oraz postawienia hipotez.

Każda osoba po uzupełnieniu kwestionariusza bezpośrednio po jego zakończeniu, otrzyma informacje na temat doboru nożyczek dla dzieci. Natomiast każda osoba, która pozostawi swój adres e-mail od września będzie regularnie otrzymywała bezpłatnie: karty pracy z ćwiczeniami grafomotorycznymi, propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój sprawności grafomotorycznej, informacje na temat rozwiązań metodycznych.

Z poważaniem
Radosław Szymański