Centrum Neuron

Pomoce CMK

Oprócz autorskich pomocy oraz akcesoriów stosujemy także pomoce CMK

Oprócz autorskich pomocy oraz akcesoriów dydaktycznych w trakcie zajęć wczesnej nauki czytania metodą sylabową wykorzystujemy oryginalne pomoce dydaktyczne przygotowane przez Centrum Metody Krakowskiej, którego dyrektorem merytorycznym jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska. Wśród pomocy z Centrum Metody Krakowskiej znajdują się pomoce stymulujące:

  • funkcje lewopółkulowe (sekwencje, szeregi, relacje),

  • układanki tematyczne doskonalące analizę i syntezę wzrokową,

  • układanki symultaniczno-sekwencyjne,

  • funkcje słuchowe (pies sekwencyjny),

  • kategoryzacje, wnioskowanie przez analogię, wykluczanie ze zbioru,

  • książeczki do czytania opracowane zgodnie z założeniami metody symultaniczno-sekwencyjnej (seria Czytam mamie i tacie, Tycio i Pajda).

Dodatkowo w trakcie zajęć wykorzystywane są pomoce z wydawnictw współpracujących z pracownikami CMK oraz terapeutami metody krakowskiej, są to m.in.:

  • Wydawnictwo Edukacyjne (seria Kocham Czytać, seria Przedszkolak Kocha Czytać).

  • Wydawnictwo Arson (seria Słucham i uczę się mówić, seria ćwiczeń autorstwa Agnieszki Bali).

  • Wydawnictwo WiR (podręcznik Kocham Szkołę, seria Moje Sylabki).

Rodzice dzieci korzystający z zajęć w Śląskim Centrum Rozwoju Dziecka NEURON mogą bezpłatnie wypożyczać pomoce z Centrum Metody Krakowskiej, Wydawnictwa Edukacyjnego, Wydawnictwa Arson oraz Wydawnictwa WiR.

Niektóre pomoce (np.: zeszyty Kocham Czytać) dzieci otrzymują bezpłatnie, bez żądnych dodatkowych, ukrytych kosztów.

wczesna-nauka-czytania-metoda-symultaniczno-sekwencyjna_neuron-slaskie-centrum-rozwoju-dziecka-pomoce-cmk-1