Centrum Neuron

Metodyka LEGO Education

Metodyka LEGO Education

W materiałach dydaktycznych, które przygotowuje LEGO Education można odnaleźć wiele wpływów filozofii Piageta i jego uczniów. Każdy scenariusz lekcji zbudowany jest wokół metody nazywanej przez twórców 4Z, od czterech kolejnych części lekcji: Zacznij, Zbuduj, Zastanów się oraz Zastosuj. Stosowany przez nas model czerpie bardzo mocno z metody odwróconej lekcji i kładzie silny nacisk na pracę w małych grupach oraz wykorzystanie metod aktywizujących – dyskusji, burzy mózgów itd.

Zacznij

Początek lekcji to moment, w którym najważniejszym zadaniem nauczyciela jest wzbudzenie motywacji wewnętrznej uczniów – ułatwi to dalszą pracę, pozwala również na pokazanie związku między tematem lekcji a rzeczywistością, w której żyją uczniowie.

Zbuduj

Uczniowie wykonują (w oparciu o gotową instrukcję lub własny pomysł) odpowiedni model z klocków. Ta faza wykorzystuje pracę manualną do podniesienia efektywności zdobywania kompetencji określonych w celach kształcenia danej lekcji.

Zastanów się

Uczniowie przeprowadzają samodzielnie ćwiczenia i eksperymenty, wykorzystując zbudowany model i modyfikując go. Nauczyciel pełni rolę przewodnika i mentora, moderując kolejne aktywności prowadzące do zrealizowania celu.

Zastosuj

Kontynuowanie nauki jest zawsze przyjemniejsze i umożliwia większą kreatywność, gdy stawia przed uczniami odpowiednio dopasowane do ich poziomu wiedzy wyzwania. M. Csíkszentmihályi wprowadził do psychologii termin przepływu[1], który jest bazą dla tego etapu lekcji. Z jednej strony przygotowujemy już grunt pod kolejne zajęcia, z drugiej – mamy możliwość przeprowadzenia ewaluacji i natychmiastowego przekazania uczniom informacji zwrotnych.

Źródło: Jakub Piasecki Trener Akademii LEGO Education AKCES edukacjasp.j.

Zestaw MoreToMath Core Set 1-2

Pomaga uczniom znaleźć rozwiązania matematycznych problemów z wykorzystaniem prostych modeli. Klocki Lego inspirują do nauki, pokazując poszczególne kroki, które należy wykonać w trakcie rozwiązywania problemu. Dzięki temu łatwo odnieść numeryczne zagadnienia do rzeczywistego, otaczającego dzieci świata.

Niemal każdy klocek z zestawu wspomaga naukę matematyki. Poprzez kolor, kształt, rozmiar, każdy klocek znalazł się w zestawie w określonym celu. Wszystkie elementy składają się na całość rozwiązania matematycznych zagadek.

W skład zestawu wchodzi 520 klocków, w tym plansza, dwie figurki i rozdzielacze klocków. Zapakowane są w trwałe pudełko z tackami do segregacji klocków. Dla ułatwienia segregacji można wykorzystać dołączone do zestawu naklejki z symbolami klocków do umieszczenia na tacce.

Wartości edukacyjne
. Dzięki zestawowi uczniowie rozwiną swoje umiejętności matematyczne. W trakcie lekcji poruszane są takie zagadnienia jak liczenie, matematyczne operacje, algebraiczne myślenie, pomiary, geometria i przestrzenne myślenie. Dodatkowo dzieci uczone są krytycznego myślenia i metodyki rozwiązywania problemu: zadanie odpowiedniego pytania, logiczne rozumowanie, wytrwałość i precyzja a także modelowanie i reprezentacja liczb z użyciem klocków.
 Dzieci mogą pracować samodzielnie albo w grupach, ucząc się tym samym współpracy, wymiany pomysłów i oceny proponowanych rozwiązań.