Centrum Neuron

Program zajęć matematyka z Lego

Program zajęć matematyka z LEGO

Grupa początkująca:

 1. Liczby naturalne od 0 do 10 (aspekt kardynalny, porządkowy, miarowy, symboliczny; algebraiczny).
 2. Dodawanie i odejmowanie na materiale konkretnym.
 3. Dodawanie i odejmowanie na palcach.
 4. Dodawanie i odejmowanie w pamięci.
 5. Orientacja przestrzenna.
 6. Pojęcia: mały mniejszy mało
 7. Porównywanie liczb naturalnych.
 8. Porównywanie różnicowe.
 9. Figury geometryczne.
 10. Sekwencje i rytmy.
 11. Pomiar długości, ciężaru.
 12. Stałość długości, masy, objętości.
 13. Oś liczbowa.
 14. Pojęcia związane z czasem i kalendarzem.
 15. Klasyfikowanie.
 16. Obliczenia pieniężne.
 17. Zadania logiczne.

Podany ramowy program zajęć jest orientacyjny i zależny od możliwości psychofizycznych dzieci oraz grupy wiekowej.