Zapraszamy na badanie diagnostyczne sprawdzające gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Badanie wykonywane jest zrewidowanym i zrenormalizowany narzędziem.

Badanie diagnostyczne obejmuje m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

– korelacja wyników z testem inteligencji Cattella
– ogólnopolskie normy kwartylowe i stenowe (z roku 2014)
– diagnoza rozwoju emocjonalnego
– rozszerzona diagnoza rozwoju społecznego

Zapraszamy na badania jesienią i wiosną.

Cena badania: 150 zł zwiera – wywiad z rodzicem, indywidualne badanie dziecka, pisemną opinię.

KONTAKT