Centrum Neuron

Bibliografia

Szymański, R. (2019) Diagnoza i stymulowanie sprawności grafomotorycznej dzieci w wieku przedszkolnym, Chowanna, Katowice (w recenzji)

Szymański, R. (2015) Elementy projektowania procesu dydaktycznego 
w edukacji wczesnoszkolnej dla osób bez przygotowania pedagogicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

Szymański, R. (2016) Edukacja dla bezpieczeństwa w nauczaniu początkowym. Zestaw kart pracy do wykorzystania w salach edukacyjnych „Ognik”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

Szymański, R. (2015) Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. Szymańska, B. (2017) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej – klasa 1, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2018) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej – klasa 2, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2019) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej – klasa 3, Wydawnictwo Seneka, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2017) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Quiz – klasa 1, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2018) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Quiz – klasa 2, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2019) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Quiz – klasa 3, Wydawnictwo Seneka, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2017) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Sprawdziany – klasa 1, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2018) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Sprawdziany – klasa 2, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2019) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Sprawdziany – klasa 3, Wydawnictwo Seneka, Puck

Szymański, R. (2015) Poradnik metodyczny Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. (2007) Program pracy psychoedukacyjnej z młodzieżą, [w:] Przewodnik po autorskich programach pracy psychoedukacyjnej z młodzieżą, SWIS Metirum, Katowice

Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 1 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 2 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 3 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R (2007) Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej 
o prawach człowieka, [w:] Nauczyciel i Szkoła, Nr 1-2 (34-35), s. 248-253, Mysłowice

Szymański, R (2015) Stymulacja procesów poznawczych oraz budowanie wspólnego pola uwagi, [w:] Forum Logopedy, lipiec 2015 / nr 8, s. 34-36, Poznań

Szymański, R (2019) Stymulowanie sprawności grafomotorycznej u dzieci zagrożonych ryzykiem dysgrafii, [w:] Forum Logopedyczne

Szymańska B., Szymański R. (2020) Sylabowe plakaty kontrastowe, Wydawnictwo NEURON, Siemianowice Śląskie

Szymańska B., Szymański R. (2020) Sylabowe tablice demonstracyjne, Wydawnictwo NEURON, Siemianowice Śląskie