Centrum Neuron

Prowadzący zajęcia

Poznaj kompetencje naszych prowadzących

Radosław Szymański

Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka. Certyfikowany specjalista symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania®. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konsultant metodyczny podręczników oraz programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Socjoterapeuta oraz realizator programów psychoedukacyjnych tj. „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Specjalista terapii neurobiologicznej – systemowej terapii funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Współautor innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej dla I etapu edukacyjnego oraz obudowy dydaktycznej „Trampolina do sukcesu”.

Beata Szymańska

Nauczyciel przedszkola. Specjalizuje się w terapii pedagogicznej oraz w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Konsultant programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Autorka publikacji dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Specjalista wczesnej nauki czytania.