Gesty artykulacyjne:
– adres dostępu do gestów artykulacyjnych znajduje się w książce – PRZYKŁAD

Ilustracje wielofunkcyjne:
– adres dostępu do ilustracji znajduje się w książce – PRZYKŁAD
– praca z ilustracją wielofunkcyjną – ZOBACZ

Tablice do różnicowania sylab:
– adres dostępu do tablic znajduje się w książce – PRZYKŁAD
– propozycje 25 gier i zabaw znajdują się w książce – PRZYKŁAD

Filmy specjalistyczne:
dostęp do zasobów po zamówieniu grupowym
– Różnicowanie sylab i przyspieszenie tempa czytania
– Synteza sylab
– Różnicowanie paradygmatów PA/MA
– Czytanie na poziomie II i III
– Praca z paskiem sylabowym
– Odsłanianie tekstu
– Wskazywanie linearne