aktualności, pytania i odpowiedzi

Nieobecność na zajęciach

Dziecko nieobecne na warsztatach WCZESNEJ NAUKi CZYTANiA? Nie tracimy czasu! Priorytetowo w domu uczestnika znajdą się materiały z ostatnich zajęć, m.in.:
– karty pracy ,
– sylaby kontrastowe ,
– pasek sylabowy ,
– książeczka „Kocham Czytać” .
A dla rodzica ?
– szczegółowe zalecenia do pracy w domu w formie wiadomości e-mail ,
– dostęp do wszystkich zaleceń za pośrednictwem strony internetowej www.centrumneuron.com (zakładka strefa rodzica) ,
– dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych za pośrednictwem strony internetowej www.centrumneuron.com (zakładka strefa rodzica),
– udział w indywidualnych konsultacjach stacjonarnych lub telefonicznych.

#wczesnanaukaczytania #metodakrakowska #metodasymultanicznosekwencyjna #metodasylabowa