aktualności, pytania i odpowiedzi

Informacje dla rodziców

Rodzice dzieci uczestniczących w warsztatach WCZESNEJ NAUKi CZYTANiA są na regularnie informowani o postępach edukacyjnych uczestnika , zaleceniach do pracy w domu oraz zasadach metodycznych nauki czytania . Formy przekazywania informacji obejmują:
– przekazanie SZCZEGÓŁOWYCH zaleceń do pracy w domu w formie wiadomości e-mail,
– dostęp do wszystkich zaleceń za pośrednictwem strony internetowej www.centrumneuron.com (zakładka strefa rodzica),
– dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych za pośrednictwem strony internetowej www.centrumneuron.com (zakładka strefa rodzica),
– dostęp do plakatów informacyjnych z informacjami w wersji skróconej,
– udział w indywidualnych konsultacjach stacjonarnych lub telefonicznych.

ŚWIADOMY RODZIC = SKUTECZNA METODA #wczesnanaukaczytania #metodakrakowska #metodasymultanicznosekwencyjna #centrumneuron #czytanierozwija #swiadomyrodzic