Szkolenia dla nauczycieli

NOWE SZKOLENIA:
1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do A do Z
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
3. Programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania edukacji wczesnoszkolnej
4. Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do czynności złożonych (czytanie, pisanie) w kontekście nowej 5. podstawy programowej 2017
6.Założenia organizacyjno-programowe wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Diagnoza zagrożenia ryzykiem dysleksji
Rozpoczynam pracę w szkole i co dalej?
Moje pierwsze spotkanie z rodzicami
Planowanie procesu dydaktyczne w przedszkolu i szkole podstawowej
Elementy metodyki pracy z małym dzieckiem
Wczesna interwencja terapeutyczna
Terapia pedagogiczna
Wczesna nauka czytania
Przygoda z książką
Praca z obrazkiem i ilustracją
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej