Stymulacja słuchowa

W trakcie zajęć indywidualnych prowadzonych metodą krakowską wykorzystujemy i rekomendujemy do samodzielnej pracy w domu program słuchowy autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej i Elżbiety Wianeckiej „Słucham i uczę się mówić”. Jest on przeznaczony dla dzieci dwujęzycznych, niedosłyszących, z niezakończonym rozwojem mowy, z wadami wymowy, z afazja i alalią, z zaburzeniem komunikacji językowej oraz z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Oprócz programu słuchowego w trakcie zajęć indywidualnych oraz grupowych wykonujemy wiele ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej, identyfikowania i różnicowania dźwięków, itp.