Pomoce dydaktyczne

W trakcie zajęć wczesnej nauki czytania metodą sylabową wykorzystujemy autorskie pomoce dydaktyczne. Zostały one zaprojektowane zgodnie z metodyką wczesnej nauki czytania oraz zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne są ściśle skorelowane z treściami zajęć i stanowią ich podsumowanie oraz utrwalenie.

Wśród pomocy znajdują się m.in.:

Karty pracy – to pomoce, które oprócz doskonalenia czytania ćwiczą umiejętności grafomotoryczne, linearne przetwarzanie informacji, analizę i syntezę wzrokową, pamięć wzrokową, itp. Na kartach pracy dzieci kreślą, zaznaczają, wylepiają, przyklejają, wycinają. Zadania na kartach pracy dostosowane są zawsze do wieku i poziomu dzieci. Sylaby na kartach pracy zapisane zostały czcionką bezszeryfową, białym kolorem na czarnym tle. Karty są proste i estetyczne.

Pudełka – to pomoce, które wspierają naukę czytania poprzez zabawę. Wśród pudełek, które dzieci otrzymują w trakcie zajęć znajdują się: memo, domino, Piotruś, układanki tematyczne, układanki atematyczne, układanki lewopółkulowe. Dzięki wykorzystaniu zabaw z pudełek, dzieci w domu mimowolnie utrwalają treści nauczania z zajęć.

Pomoce dydaktyczne dzieci otrzymują bezpłatnie, bez żądnych dodatkowych, ukrytych kosztów.