Logoterapia

Jednym z najważniejszym elementów wczesnej nauki czytania jest ścisła współpraca z rodzicami, nazywana logoterapią. W trakcie cotygodniowej współpracy rodzic po każdych zajęciach otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące:
celów zajęć,
– wskazówek metodycznych związanych z wprowadzaniem, utrwalaniem i różnicowaniem wprowadzanych sylab,
– zastosowanych gestów artykulacyjnych,
– propozycji ćwiczeń związanych z doskonaleniem czytania,
– propozycją ćwiczeń ogólnorozwojowych (słuchowych, wzrokowych, pamięci, kategoryzacji, sekwencji, itp.)
– propozycji ćwiczeń i zapisów do dziennika wydarzeń.