Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia WCZESNEJ NAUKI CZYTANIA prowadzone przez NEURON Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka.

– Formularz jest niezbędny do zgłoszenia dziecka na zajęcia. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo informacje za pośrednictwem poczty e-mail dotyczące: programu zajęć, terminu zajęć oraz umowy.

– Wypełnienie formularza zgłoszenie nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy.

– Realizacja zgłoszenia następuje w momencie możliwości utworzenia nowej grupy nauczania, co zależy m.in. od liczby zgłoszeń oraz możliwości logistycznych.Poinformujemy o tym Państwa bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail.

W przypadku nie otrzymania odpowiedzi w ciągu 24h prosimy o kontakt! 

Imię i nazwisko dziecka (*)

Data urodzenia dziecka - format daty: rok-miesiąc-dzień (*)

Grupa wiekowa (*)
3-laktów4-laktów5-laktów6-laktówzajęcia indywidualne

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (*)

Adres email (*)

Telefon (*)

Miejscowość i kod pocztowy (*)

Uwagi, pytania, oczekiwania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowej. (*)
TAKNIE