Diagnoza rozwoju dziecka

 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty DIAGNOZY ROZWOJU DZIECKA. Oferujemy diagnozę:


diagnozowany obszar:
rozwój kompetencji matematycznych, gotowość matematyczna, ryzyko dyskalkulii
grupa wiekowa: 4;7-7;6


diagnozowany obszar: pomiar umiejętności szkolnych z zakresu matematyki
grupa wiekowa: uczniowie od I do III klasy SP


diagnozowany obszar: szacowanie, pojęcie liczby,  klasyfikowanie i porównywanie, kodowanie i dekodowanie na materiale matematycznym, operacje arytmetyczne
– wrażliwość liczbowa i geometryczna, znajomość faktów arytmetycznych i procedur liczenia
grupa wiekowa: uczniowie od I do III klasy SP, 6 latki


diagnozowany obszar: dominacja stronna, funkcje słuchowe i wzrokowe,użycie języka, pamięć, grafopercepcja
grupa wiekowa: 3,1-6,9

diagnozowany obszar: poziom przygotowania dziecka w wieku 6 lat do podjęcia nauki w szkole. Wyniki badań testowych wykorzystywane są do wyznaczenia sfer rozwojowych wymagających dodatkowej stymulacji. Dzięki tego rodzaju informacjom dziecko ma szansę na prawidłowe funkcjonowanie w placówce szkolnej
grupa wiekowa: 5,9-6,9


diagnozowany obszar: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia).
grupa wiekowa: 0,1-8,9


diagnozowany obszar: badanie dominacji stronnej, funkcje wzrokowe, funkcje małej motoryki, czynniki optymalizujące przebieg procesu grafomotorycznego, ocena wytworów grafomotorycznych, dobór narzędzi pisarskich
grupa wiekowa: 3,1-6,9