Akcesoria

W trakcie zajęć wczesnej nauki czytania metodą sylabową wykorzystujemy autorskie akcesoria, których celem jest optymalizacja procesu nauki.
Wśród tych akcesoriów znajdują się:

Sylabownik – to skoroszyt, którego celem jest porządkowanie materiałów dydaktycznych. W sylabowniku dzieci przechowują teksty doskonalące czytanie, wycinanki oraz specjalistyczne karty pracy wspomagające naukę czytania metodą sylabową. W sylabowniku przechowywane są ćwiczenia ogólnorozwojowe m.in. funkcji wzrokowych i słuchowych.

Portfolio – to segregator, w którym dzieci przechowują swoje prace plastyczne, ćwiczenia oraz inne „skarby” zebrane w trakcie zajęć. Na pierwszych zajęciach portfolio jest personalizowane przez dzieci. Na postawie zebranych materiałów rodzice i nauczyciele obserwują postępy dziecka.

Teczka – umożliwia porządkowanie pomocy i akcesoriów dydaktycznych. W teczce uczniowie przechowują sylabownik, karty pracy, teksty doskonalące technikę czytania. Dzięki zastosowaniu teczki, dzieci nie gubią pomocy oraz są zawsze przygotowanie do zajęć.

Dziennik wydarzeń – to zeszyt, który jest pamiętnikiem dokumentującym rozwój dziecka. Wspomaga on budowanie wspólnego pola uwagi, kształtowanie umiejętności rozumienia pytań, itp. W dzienniku wydarzeń rodzice wraz z dzieckiem zapisują znane mu sylaby oraz określają ich znaczenie. Dziennik wydarzeń jest pomocny przy kształtowaniu pojęcia czasownika (czasu przeszłego). W dzienniku wydarzeń rysujemy, piszemy, wyklejamy, itp.

Akcesoria dydaktyczne dzieci otrzymują bezpłatnie, bez żądnych dodatkowych, ukrytych kosztów.