Prowadzący

Beata Szymańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Konsultant programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Autorka publikacji dotyczących nadpobudliwości oraz zahamowania psychoruchowego . Specjalista terapii neurobiologicznej – systemowej terapii funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Prywatnie mama, która w wolnych chwilach oddaje się pasji jaką jest fotografia noworodków i niemowląt oraz pieczeniu tortów angielskich.

Wybrane kursy/warsztaty/szkolenia:

Invalid Displayed Gallery

Radosław Szymański – nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konsultant metodyczny podręczników oraz programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Socjoterapeuta oraz realizator programów psychoedukacyjnych tj. „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Specjalista terapii neurobiologicznej – systemowej terapii funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Współautor innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej dla I etapu edukacyjnego oraz obudowy dydaktycznej „Trampolina do sukcesu”.

Publikacje:

Szymański, R. (2019) Diagnoza i stymulowanie sprawności grafomotorycznej dzieci w wieku przedszkolnym, Chowanna, Katowice (w recenzji)

Szymańska, B., Szymański, R. (2015) Elementy projektowania procesu dydaktycznego
w edukacji wczesnoszkolnej dla osób bez przygotowania pedagogicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

 Szymański, R. (2016) Edukacja dla bezpieczeństwa w nauczaniu początkowym. Zestaw kart pracy do wykorzystania w salach edukacyjnych „Ognik”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

Szymański, R. (2015) Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. Szymańska, B. (2017) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej – klasa 1, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2018) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej – klasa 2, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2019) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej – klasa 3, Wydawnictwo Seneka, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2017) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Quiz – klasa 1, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2018) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Quiz – klasa 2, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2019) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Quiz – klasa 3, Wydawnictwo Seneka, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2017) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Sprawdziany – klasa 1, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2018) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Sprawdziany – klasa 2, Le Coton Press, Puck

Szymański, R. Szymańska, B. (2019) Kompas Edukacji Wczesnoszkolnej Sprawdziany – klasa 3, Wydawnictwo Seneka, Puck

Szymański, R. (2015) Poradnik metodyczny Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. (2007) Program pracy psychoedukacyjnej z młodzieżą, [w:] Przewodnik po autorskich programach pracy psychoedukacyjnej z młodzieżą, SWIS Metirum, Katowice

Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 1 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 2 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 3 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R (2007) Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej
o prawach człowieka, [w:] Nauczyciel i Szkoła, Nr 1-2 (34-35), s. 248-253, Mysłowice

Szymański, R (2015) Stymulacja procesów poznawczych oraz budowanie wspólnego pola uwagi, [w:] Forum Logopedy, lipiec 2015 / nr 8, s. 34-36, Poznań

Szymański, R (2019) Stymulowanie sprawności grafomotorycznej u dzieci zagrożonych ryzykiem dysgrafii, [w:] Forum Logopedyczne, – w druku

Wybrane kursy/warsztaty/szkolenia:


Natalia Szymańska – asystent nauczyciela. W trakcie zajęć wczesnej nauki czytania pomaga dzieciom w trakcie zajęć dydaktyczno-plastycznych oraz zajmuje się organizacją strefy rodzica. Koordynuje dystrybucję materiałów dydaktycznych. Specjalista mediów społecznościowych, autorka materiałów reklamowych. Radna Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląskiej.