Prowadzący

Beata Szymańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Konsultant programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Autorka publikacji dotyczących nadpobudliwości oraz zahamowania psychoruchowego . Specjalista terapii neurobiologicznej – systemowej terapii funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Prywatnie mama, która w wolnych chwilach oddaje się pasji jaką jest fotografia noworodków i niemowląt oraz pieczeniu tortów angielskich.

Wybrane kursy/warsztaty/szkolenia:

Radosław Szymański – nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konsultant metodyczny podręczników oraz programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Socjoterapeuta oraz realizator programów psychoedukacyjnych tj. „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Specjalista terapii neurobiologicznej – systemowej terapii funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Współautor innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej dla I etapu edukacyjnego oraz obudowy dydaktycznej „Trampolina do sukcesu”.

Publikacje:

Szymańska, B., Szymański, R. (2015) Elementy projektowania procesu dydaktycznego w edukacji wczesnoszkolnej dla osób bez przygotowania pedagogicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
Szymański, R. (2015) Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy
Szymański, R. (2015) Poradnik metodyczny Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy
Szymański, R. (2007) Program pracy psychoedukacyjnej z młodzieżą, [w:] Przewodnik po autorskich programach pracy psychoedukacyjnej z młodzieżą, SWIS Metirum, Katowice
Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 1 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy
Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 2 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy
Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 3 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy
Szymański, R (2007) Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej o prawach człowieka, [w:] Nauczyciel i szkoła, Nr 1-2 (34-35), s. 248-253, Mysłowice
Szymański, R (2015) Stymulacja procesów poznawczych oraz budowanie wspólnego pola uwagi, [w:] Forum Logopedy, lipiec 2015 / nr 8, s. 34-36, Poznań

Wybrane kursy/warsztaty/szkolenia:


Natalia Szymańska – asystent nauczyciela. W trakcie zajęć wczesnej nauki czytania pomaga dzieciom w trakcie zajęć dydaktyczno-plastycznych oraz zajmuje się organizacją strefy rodzica. Koordynuje dystrybucję materiałów dydaktycznych. Specjalista mediów społecznościowych, autorka materiałów reklamowych. Radna Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląskiej.